| Roasted Delicata Squash & Pomegranate Salad with Vanilla Vinaigrette